جریان شناسی مطالعاتی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
امام صادق (ع)
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

جریان شناسی را معمولا به صورت مطالعاتی برگزار می کنند و معمولا دوره ای و سخنرانی نیست و اگر به این نحو باشد معمولا به صورت کارگاهی و برهه ای است نه به صورت پیوسته، چون استقبال دانشحویان این طوری بهتر است. از نمایندگان مجلس و مسئولین دعوت می شود و معمولا در مورد این برنامه ها مشکل خاصی نیست، البته بعضا داشته ایم مواردی که قرار بوده کسی به دانشگاه دعوت بشود ولی به دلیل خاصی دانشگاه موافقت نکرده است ولی عموما مشکلی نیست.مناظرات سیاسی هم برگزار میکنیم. در برنامه تودیع و معارفه مسئول بسیج هم معمولا از سرداران سپاه دعوت می شود و یا در برنامه های دیگر هم دعوت می شوند و مثلاً امسال در برنامه تودیع و معارفه مسئول بسیج از سردار اسماعیل قاآنی دعوت شده بود و یا در برنامه هایی سرلشگر عزیزجعفری حضور داشته اند.


حلقه مطالعاتی نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه جریان شناسی مطالعاتی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.