تجمع امنیتی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ولایت ایرانشهر
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1393

*جزئیات فعالیت:

پیرامون تجمع ها باید گفت که در استان ما اگر تجمع برگزار شود به دلیل مسائل امنیتی، تجمع دچار استحاله می شود و لذا این کار، تحت فشارهای سیاسی مشکل است. برای سفر دکتر حسن روحانی به دانشگاه تجمعی برگزار شد. دلیل برگزاری این تجمع این بود که به هر تشکل استان برای حضور در جلسه تنها 5 نفر سهمیه دادند و سایرین اجازه حضور نداشتند. به این دلیل بود که بعد از آن تجمع شد و بیانیه ای هم دادیم.


بیانیه تجمع نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تجمع امنیتی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.