تریبون بومی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ولایت ایرانشهر
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: ---

*جزئیات فعالیت:

در حوزه ی برنامه های صحنی، تریبون آزاد داریم که پیرامون موضوعی برگزار می شود و بچه ها می روند صحبت می کنند و نظرشان را می گویند و می روند و در پایان جلسه یک کارشناس که معمولا مسئول بررسی و تحلیل ناحیه یا یک کارشناس مرتبط با موضوع که بومی استان هستند می آیند و بحث را با استفاده از نظرات داده شده و همچنین نظرات خودش جمع بندی می کند. دو نمونه که می توان توضیحاتی ارائه کرد یکی بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت با محوریت رابطه با آمریکا و تحرکات دیپلماسی دولت و دومی هم پیرامون تاثیر سیاست خارجی بر مسائل اقتصادی است. کارشناس هر دو موضوع فوق آقای مهدی جهان تیغی از کارشناسان بومی خود استان بودند.


تریبون_آزاد نقش آفرینی سیاسی آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه تریبون بومی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.