بومی سازی ساختار


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
آزاد واحد سنندج
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

به لحاظ تشکیلاتی مشکل خاصی نداریم. بچه های حوزه تمام کارها را خودشان انجام می دهندو افراد ناحیه تنها در مراسم های ما شرکت می کنند و کمک خاصی به ما نمی دهند. تعامل ما با ناحیه در حدی است که به ما می گویند هر کاری که قصد انجامش را دارید قبل از آن به ما اطلاع دهید و ما هم طبق خواست آنها قبل از کارها آنها را مطلع می کنیم و مشکل خاصی پیش نمی آید.
حدود 40 درصد دانشجویان دانشگاه ما غیربومی و 60 درصد باقی، بومی سنندج هستند.60 درصد کل دانشجویان اهل سنت و 40 درصد باقی شیعه هستند. با بچه های اهل سنت مشکل خاصی نداریم. وحدت کامل برقرار است مثلا در مزار شهدا زیارت عاشورای جمعی می خوانیم و بچه های اهل سنت هم شرکت می کنند. تعدادی از افراد چارت ما اهل سنت هستند حدود 60 درصد. ما بدنه بسیج را بومی سازی کردیم .به لحاظ کاری هم مشکل خاصی نداریم و حتی بچه های اهل سنت بیشتر به ما کمک می کنند.


تصاویر تجربه بومی سازی ساختار
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.