استقبال از ورودی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
سیستان و بلوچستان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برای روز ثبت نام یک کمپ استقبال ترتیب داده می شود که به نام فرمانده سابق بسیج که شهید شده است می باشد و با محوریت دانشگاه انجام می شود ولی نقش اصلی را بسیج دارد. در این کمپ استقبال آموزش های چهره به چهره بچه های بسیج با ورودی ها صورت میگیرد یعنی اینکه موضوعات مختلف که دانشجویان به آن احتیاج دارند مثل رزرو غذا و اسکان خوابگاه و انتخاب واحد در فضای صمیمی بدون نام بسیج انجام میگیرد تا فضای رفاقتی بین بچه ها ایجاد شود، از طرفی هدف اصلی اینست که ورودی های جدید دید و ذهنیت خوبی نسبت به استان پیدا کنند تا صرفا جذب در بسیج، زیرا اعتقاد بر اینست که اینها نیروهایی هستند که از سایر استانها آمده اند و بعدا می توانند سفیران تبلیغی برای استان باشند و دیدی که در کشور نسبت به این استان وجود دارد را تغییر دهند و در آینده ی استان تاثیرگذار خواهند بود. لذا برنامه هایی مثل شناساندن نقاط استراتژیک استان و صنعت و اقتصاد استان را برای ارائه در نظر میگیریم.


استقبال جذب و ورودی جدید #بسیج به این تجربه امتیاز دهید:
تصاویر تجربه استقبال از ورودی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.