راهیان و تشکیلات


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
حکیم سبزواری
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

تعداد نفرات راهیان نور امسال 120 نفر بود. یک اتوبوس برای خواهران و دو اتوبوس برای برادران. در خواهران 120 نفر ثبت نام کردند 40 نفر را بردیم. اولویت را برای ورودی ها گذاشتیم. علت اینکه در قسمت برادران همه ثبت نامی ها را بردیم کادر سازی برای آینده بسیج بود. چون هسته مرکزی دست برادرها هست ما باید اولویت را برای آنها بگذاریم.
کادر سازی ای که مد نظر مان بود محقق شد. ثبت نامی اردوهای جهادی ما اکثرا همان بچه های راهیان نور هستند. یا مثلا شعر واحدی که ساخته اند برای اردو تا مدت ها ذکر لب بچه ها بود. ما سعی کردیم در راهیان نور به مسئولین فعلی بگوییم نیروهایش را از درون همین اردو انتخاب نماید و برای خودش کادر سازی نماید.


تصاویر تجربه راهیان و تشکیلات
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.