انتشار نشریه دانشجویی سپیدار دانشگاه تهران


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
تهران
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

ما یک سری المان های روزنامه نگاری را هم رعایت می کنیم. مثلاً با اساتید مصاحبه می گیریم و در نشریه می آوریم. ما جزو معدود نشریات دانشجویی هستیم که مصاحبه می گیریم. دو سه سال است که یک کاری می کنیم و یک تک برگ نشریه می زنیم و یک تک برگ ضمیمه می زنیم که یک موضوع تخصصی است. مثلاً در موضوع کرسنت با آقای زاکانی مصاحبه ای گرفتیم و بعد از آن رسانه ها زدند. با آدم های مختلف مصاحبه گرفتیم. با باقری لنکرانی و آدم های مختلف مصاحبه گرفتیم. مثلاً‌ برنامه های خیلی مهم را به صورت گزارش در ضمیمه نشریه به همراه عکس می آوریم. گاهاً‌ با استادها در مورد چیزهای مختلف مصاحبه می کنیم. آن اساتید بعد از آن مصاحبه خیلی ارتباط بهتری با سپیدار برقرار می کنند. دانشکده ها خیلی بیشتر این کار را انجام می دهند. یعنی مثلاً‌ دانشکده ادبیات نشریه در می آورد و می رود با استاد در موضوع تخصصی مصاحبه می کند. و این چند نکته دارد؛ اولاً همه دانشجوهایی که آن استاد را دوست دارند و آن استاد برایشان مهم است نشریه را برمی دارند و می خوانند. در کنار این آن استادها هم نسبت به بسیج یک نگاه بهتری پیدا می کنند، او هم دیگر نشریه و کارهای بسیج را پیگیری می کنند.


· ما از این کارها زیاد می کنیم. یک نکته دیگر هم درباره مخاطب داریم که اگر هم در نشریه یکی از مشکلات بچه ها راا بنویسیم آنها خیلی بهتر و بیشتر و راحت تر ارتباط برقرار می کنند. مثلاً ما در دانشگاه تهران یک مشکلی داشتیم و آن این که ۸ طبقه آموزش دانشگاه تهران بود،‌ همه را کردند ۲ اتاق زیرر اتاق ریاست که همه ناراضی شده بودند. ما چند شمارهه سپیدار در مورد این مطلب نوشتیم و بچه ها خیلی راضی بودند. همه هم سپیدار را بر می داشتند،‌ چون ما یک مطالبه صنفی بچه ها را پیگیری می کردیم. این پیگیری مطالبات صنفی خیلی می تواند در ارتباط مخاطب با ما موثر باشد.


*ما یک شورای نویسندگان داریم، زیر مجموعه شورای سردبیری که این شورای نویسندگان همیشه up to date می شود. به این صورت که یک سرحلقه است و نشریه های دانشکده ها به آن متصل اند نشریه دانشکده ها وظیفه شان اضافه کردن نویسنده به این گروه است. ما این نشریات را رصد می کنیم،‌ آدم های مختلف نشریه های دانشکده ها را اضافه می کنیم به حلقه نویسنده های سپیدار. برای بچه های جدید چند تا مزیت دارد. یکی این که مطلبی با نام خودشان در نشریه بسیج می نویسند که در کل دانشکده ها پخش می شود. خب این، قضیه را برای نویسندگان خیلی جذاب می کند. پس ما یک بدنه نویسندگان سابق داریم، که هر کس یک بار در سپیدار می نویسد، شماره و اینکه چه چیزی نوشته است در یک فایل اکسل ثبت می شود. یک گروه اینترنتی که نویسندگان در آن عضو هستند و یک گروه شورای سردبیری که سردبیرهای سابق و آدم هایی که خیلی فعال بودند، حدوداً ۱۰ نفر هستند که فقط سردبیر جدید به آنها اضافه می شود. درر آن گروه درباره این که محتوای مطالب یا ویژه نامه چه باشد بحث می شود. یک گروه پابلیک هم هست که البته خیلی فعال نیست و کار اصلی در گروه شورای سردبیری انجام می شود. پس هر کس را ما به این خانواده اضافه می کنیم خب به این کل بالا دائماً‌آدم اضافه می شود. برای همین کار ما خیلی زمین نمی ماند. خب ما در دانشکده ها می بینیم دو نفر آدم جدید خوب می نویسند، خب این را یک بار می آوریم در سپیدار می نویسد و به این خانواده اضافه می شود و دائماً آدم ها زیادتر می شوند. و نویسندگان ما سالیان سال با ما هستند.


*ما یک اصول کلی برای سپیدار داریم که همیشه رعایت می شود. برای دانشکده ها سعی می کنیم بگوییم که مثلاً شماا مطالبه علمی را در این جهت پیگیری کنید و رویکرد نشریاتتان این باشد. مثلاً در سپیدار چون ما ارگان رسمی مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هستیم؛ یک باید اعلام مواضع کنیم،‌ دو باید مرز بندی کنیم، سه باید انعکاس دهنده چیزهای داخلی مجموعه باشیم،‌ چهار باید مطالبات صنفی بچه ها را پیگیری کنیم، پنج باید نشریات را جذاب کنیم تا بچه ها آن را بخوانند. یعنی یک سری اصول کلی داریم که طبق آن هفتگی و ویژه نامه می بندیم. ما باید هر سال دو یا سه ویژه نامه داشته باشیم و به صورت مستمر سپیدار منتشر شود.


*تایید مطالب اینطور است که یک بار محتوا بسته می شود،‌ یا در جلسه شورای سردبیری یا در آن گروهی کهه عرض کردم،‌ مثلاً گفته می شود این ۶ مطلب باید کار شود.. خواهران دو مطلب را می نویسند و برادران مسئولیت ۴ مطلب دیگر را بر عهده می گیرند، ‌سپرده می شود. به اینن ترتیب که ما اول ریز مطالب را در می آوریم که این موضوع کلی است و این ۵ محور را دارد، این ۱۰ کد را هم دارد. خبب ما با نویسنده تماس می گیریم و می گوییم که می خواهیم اینن موضوع را بنویسیم و این ۵ محور درونش باشد، این همم کدهایش و شما بنویس. او می نویسد و می فرستد برایی سردبیر. سردبیر اصلاحش می کند و مطلبی تراز سپیدار را به گروه می فرستد و گروه هم نظرش را می دهد.


*محتوای نشریه از همه مباحث مهمتر است. ما نباید به یک نشریه دکه‏ای تبدیل شویم. نشریه باید دانشجویی باشد و نباید به گونه‎ای شود که بشود به فروش رساند، ما این را نمی‏خواهیم. نشریه باید دانشجویی باشد، نشریه دانشجویی دانشگاه خودمان (بومی باشد). یعنی اگر کسی نشریه را برداشت، ببیند که دغدغه‎های خود بچه‎های دانشگاه است و حرفی که زده به درد خود بچه های دانشگاه تهران می‎خورد، تحلیلی که نوشته شده به درد بچه‏های دانشگاه می‎خورد. ما نشریه رسمی برای روی دکه‏ها چاپ نمی‎کنیم.


*نکته دیگر پرداختن به مسائل صنفی است.


*دیگر اینکه بچه ها به جای اینکه بروند از این طرف وآن طرف مطلب پیدا کنند و کپی پیست کنند، تحلیل خودشان را بنویسند. ما این کار را در سپیدار کردیم، بچه ها بعد از چند وقت رشد پیدا می‎کنند و تبدیل به نشریه نویس بیرونی می‎شوند. این یعنی تربیت نیروی انقلابی در نهادهای انقلابی. ما باید به بستر نشریه به عنوان بستر تربیت نیرو برای نظام در نشریات و روزنامه‏ها نگاه کنیم.


*قالب های کاری نباید فقط مقاله و یادداشت و... باشد، طنز و کاریکاتور و اینفوگرافیک و... هم کار کنند. مصاحبه هم بسیار مورد استقبال واقع می‎شود، خصوصا اگر از اساتید خود دانشگاه باشد. چاپ ویژه نامه با قالب های مختلف رویکرد مناسب دیگری است. ما سعی کردیم قالبهای مختلف را امتحان کنیم.


*ما ویژه نامه ای برای 9 دی چاپ کردیم که سرمقاله را حسین شریعتمداری نوشت. از شریعتمداری یادداشت مکتوب گرفتیم، از همسر شهید آوینی مصاحبه گرفتیم. همه این قالبها را به کار بردیم تا نشریه مان جذاب شود.


*نکته دیگر این که بچه ها خودشان بنویسند. تحلیل خودشان را بنویسند ولو اینکه اشتباه باشد. این باعث تربیت نیرو می شود. کارکرد ما در اینجا این است که نیرو تربیت کنیم برای جامعه.


*خروجی را هم خود سردبیر بر آن نظارت می‏کند و اگر اشتباهی باشد تصحیحش کند ولی این بحث تربیت نیرو بسیار مهم است ولو اینکه افراد در تحلیل اشتباه کنند.


*دانشکده ها نشریه علمی دارند ولی بسیج مرکزی ندارد. برای مثال دانشکده جغرافیا نشریه‏ای دارند که حتی مورد پذیرش معاونت علمی دانشکده جغرافیا هم هست. یا نشریه علمی دانشکده علوم اجتماعی که کار نظام‎مند علمی انجام می‎دهند. انجام اینکار توسط بسیج مرکز با توجه به تعدد دانشکده ها و طیف گسترده زمینه‎ها تقریبا نشدنی است، اما دانشکده ها این کار را در فضای خودشان انجام می‎دهند.


تصاویر تجربه انتشار نشریه دانشجویی سپیدار دانشگاه تهران
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "انتشار نشریه دانشجویی سپیدار دانشگاه تهران"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.