ورودی 2


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
تبریز
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

حدود دو هفته قبل از شروع ترم اول دانشگاه و قبل از ثبت نام، شماره های ورودی جدیدها را از معاونت فرهنگی دانشگاه یا حراست می گیریم و برای ورودی­های جدید، پیام تبریک می­فرستیم. برای بچه های بسیج حدود یک ماه قبل از شروع دانشگاه جلسه توجیهی پیرامون موضوع ارتباط گیری در 3 سطح مختلف برگزار می کنیم.
در روز ورود بچه های ورودی جدید دانشگاه یک ستاد استقبال تشکیل می دهیم و با بچه ها ارتباط می گیریم و کارهای چینش خوابگاه را بر اساس سه سطح ارتباط گیری ذکر شده برای بچه ها انجام می دهیم. با انجام این سطح بندی و همچنین چینش اتاق ها به دست ما، مشکلات قومیتی خوابگاه ها حل شدند. نحوه ی ارتباط گیری بعدی با بچه ها هم بر اساس همین چینش مشخص می شود.


استقبال جذب و ورودی جدید به این تجربه امتیاز دهید:
تصاویر تجربه ورودی 2
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، نام را فعال تمایید.