اصول رشد و کادر سازی


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برای رشد و تربیت نیرو در تراز انقلاب ما یک سری اصول و فضای تشکیلاتی در کل ساختارمان داریم.
1. اصل اول آن است که ما در مجموعه این نگاه را داریم و جا می اندازیم که نیرو را جذب نمی کنیم که قسمتی از کارهای بسیج انجام شود. ما می خواهیم یک نیرو برای انقلاب اسلامی جذب و تربیت کنیم. برای این موضوع با مسئولین واحدها جلسه می گذاریم و به همه در این باب تذکر می دهیم. خود ما هم همین گونه یاد گرفتیم. کل بسیج، خلاصه ای برای تربیت نیروی هم تراز انقلاب اسلامی است.
2. دوم هم تعادل بین یک دوگانه است. خروجی محوری و نیروی انسانی محوری. این موضوع در بسیج ما ساختاری شده است. یک معاونت روابط عمومی داریم که تمرکزش به نیروی انسانی ست و یک معاونت طرح و برنامه که به خروجی می اندیشد. در تعامل این دو واحد سعی می شود بسیج به هیچ طرفی غش نکند.
3. مسئولیت بستر رشد است. ما مسئول را برای خروجی رسیدن انتخاب نمی کنیم. از همین روست که نیرو هم باید بستر رشد اختیار کند و تجربه اندوزی کند هم یک مافوق بالاسر باشد که به فکر کار باشد تا کار زمین نخورد. اگر کسی را مسئول سمعی و بصری یادواره بگذاری ممکن است این کار در توانایی اش نباشد و کار به خروجی نرسد. اگر خروجی به باد برود نیرو نیز از کار زده می شود. لذا همیشه یکی را بالاسر میگذاریم که حواسش باشد و ایده بدهد بدون اینکه خود فرد متوجه شود که کسی از بالا حواسش به او بوده است. مثلا یکبار خودم مسئول اردو مشهد بودم اما یکی دیگر در لحظات حساس به من زنگ میزد یا پیامک می داد و ایده می داد و مشکلات را حل می کرد.
4. هر نفر یکبار بیشتر نباید مسئول کاری شود. اگر بشود هم درجا زدن برای اوست و هم جا برای رشد دیگران گرفته می شود.
5. در کارها موضع رییس و مرئوس نداریم؛ هم اخلاقی و هم تشکیلاتی. مثلا به مسئول کانون می گوییم اگر ایده ای داری، نرو به بچه ها بگو. بچه ها را در تصمیم سازی شرکت بده حتی اگر خیلی قوی نباشند. ایده ات را از بستر بچه ها عبور بده. این طور نباشد که تو بگویی و بچه ها مجری شوند. سیاست گذار و نیروی اجرایی نداریم. بستری درست کن که بچه ها خودشان فکر کنند و به ایده برسند. همه باهم به برنامه می رسند و همه باهم اجرا می کنند. به همین دلیل است که ما کارهای اصطلاحا گِل را راحت انجام می دهیم . مثلا آنجا که بچه ها می خواهند جلوی سلف نشریه پخش کنند و حتی ناسزا بشنوند بچه ها راحت اینکار را انجام می دهند چرا که خودشان در فرایند به تصمیم رسیدند.
6. اصل ششم جلوگیری از خودنخبه پنداری ست. گفتیم که یک نیرو نباید در فرایند بی فرآورده بیافتد و کاری کند که خروجی نداشته باشد، اما از طرفی هم نباید یک نیرو در کاری خیلی احساس بزرگی کند. ما شش کانون داریم که قرار است شش بعد یک نیرو را بسازد. هر ورودی با موضوعی جذب بسیج می شود، مثلا سیاسی. اگر نیرو در همین سیاسی بودن بماند، فکر می کند باقی افراد در جاهای دیگر بسیج مثلا تدارکات یا فرهنگی بیکار هستند. آن فرد در سیاسی بزرگ می شود و بقیه را کوچک می بیند. این فرد بعد از اینکه به اینجا رسید اصطلاحا باید شاخش شکسته شود. مثلا در همان حیطه ای که احساس بزرگی می کند کاری به او می سپاریم که بزرگ تر از اوست. حالا اینجا این فرد نباید به خروجی برسد. در کنار او هم فردی بزرگ تر را می گذاریم تا پس از اینکه متوجه شد نمی تواند از پس کار برآید، ببیند بزرگتر از او هست که می تواند این کار را جمع کند. مثلا تدارکاتچی خفنی ست، می گذاریمش مسئول آشپزخانه اردو و وقتی فهمید نمی تواند کار را جمع کند کسی را کنارش می گذاریم که بفمد از او خفن تر زیاد است.
7. اصل هفتم چینش کادر: از کار کوچک تالاری تا اردوی جنوب ، کل شورای حوزه و مسئولین کار دو تا سه جلسه سه ساعته می گذاریم برای چینش کادر برنامه. مسئولیت ها را صد بار بالا و پایین می کنیم تا همه آنچه تا حالا گفته شده در چینش آدم های کار رعایت شود. انتهای این جلسات همیشه روضه و توسل و سینه زنی داریم. چون همیشه مجبور می شویم به عللی یکسری از افراد برای کار خط بزنیم. از همین رو به این می رسیم که بالاتر از این کارهای ما می نشینند و روی تک تک حساب و کتاب می کنند وبرای مان یکسری مسئولیت را می نویسند و یک جاهایی هم روی ما خط می کشند.

8. بار خدا روی زمین نمی ماند: خروجیش این است که از کار خرد در بسیج تا فکر کردن برای اردوی جنوب روی زمین نمی ماند و همه برای بچه ها در یک سطح است . لذا از اردو که می آییم ظرف نشسته نمی ماند، کف بسیج جارو کشیده می شود. این اصل را نمی گوییم، فقط در کار به بچه ها می آموزیم. غیر از اردوی جهادی که در نیمه دومش این اصل را به بچه ها می گوییم چون آنجا کار سنگین تر و کار تشکیلاتی مان در مرحله اخر است.


تصاویر تجربه اصول رشد و کادر سازی
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • ستار ایران منش: واقعا خوب بود باز هم از تجربیات تو بگید حتما. تجربه های مربوط به کادر سازی و رشد رو لازم دارم پاسخ
ارسال


دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.