استقبال از ورودی¬ها


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
یاسوج
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

برای شروع ترم برای ورودی جدید ها با دانشگاه صحبت کردیم که برنامه را بدهند به بسیج. چون دانشگاه هر سال بچه ها را یک اردوی یک روزه می برد و برنامه تفریحی برای بچه ها برگزار می کرد برنامه خاصی برای بچه ها نداشت بامسئولین دانشگاه صحبت کردیم که اجازه دهید ما برای بچه ها برنامه بگذاریم. دانشگاه هم قبول کرد چون دیگر هزینه و نیروی ان اردوی 1 روزه را از دانشگاه بر می داشت. برای همین دانشگاه راغب بود که برنامه را به ما بدهند.
یک سالن در دانشگاه گرفتیم دور تا دور سالن را به شیوه هنری که توسط خواهران صورت گرفت عکس هایی از فعالیت های سال قبل بسیج گذاشتیم در وسط سالن یک میز گذاشتیم و به بچه ها شربت و شیرینی می دادیم. گوشه سالن هم یک میز گذاشته بودیم. بچه ها می آمدند از ما راجع به بسیج می پرسیدند و چون مدارکشان همراهشان بود همانجا برایشان تشکیل پرونده میدادیم. ما کلی با بچه ها راجع به فعالیت های بسیج صحبت کردیم. برخورد اول خیلی اهمیت دارد. باید با روی باز با بچه ها صحبت کنیم. از 250 نفر ورودی جدیدی آن روز 73 پرونده تشکیل دادیم. به بچه ها هم می گفتیم اجباری نیست پرونده تشکیل بدهید می توانید بیایید و فعالیت کنید و پرونده هم تشکیل ندهید.
در پایان هم به بچه ها یک شاخه گل می دادیم.


جذب ورودی جدید آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه استقبال از ورودی¬ها
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.