اردوی ورودی جدید


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
رازی
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

ما هر سال برای ورودی ها اردو داشتیم و 7 اتوبوس از افراد را به قم می بردیم. خودمان در مجموعه ی بسیج دانشجویی رازی به این نتیجه رسیدیم که ما برنامه ریزی جدی نداریم. و صرفا به دنبال این هستیم که افراد جدیدالورود را با فضای روحانی و معنوی قم آشنا کنیم و رفاقتی را نیز بین افراد به وجود آوریم اما محتوای عمیقی نداریم.

و به این نتیجه رسیدیم که این اردو با توجه به هزینه ای که برای این کار انجام می دهیم جوابگوی نیاز ما نیست. پس تصمیم گرفتیم برنامه ی اردو را تغییر دهیم. اردوهای تفریحی یک روزه ای را ایجاد کردیم مثل کوهنوردی و استخر و... در خلال این اردوهای تفریحی افراد فعال را شناسایی کردیم و در نهایت این افراد را به اردویی که جایگزین اردوی ورودی کردیم در بهمن ماه ببریم. ما توانستیم جذب خوبی در این مدت داشته باشیم و در بهمن ماه یک اردوی 100 نفره از افراد هدفمند داشته باشیم.البته بعد از اردو به این نتیجه رسیدیم 100 نفر تعداد بالایی است و اگر ما 50 نفر را نیز شناسایی کنیم و هدفمندتر و منسجم ترتغذیه نماییم این 50 نفر بقیه افراد را نیز تغذیه می کنند.


تصاویر تجربه اردوی ورودی جدید
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.