اثرگذاری بسیج در دانشگاه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی اصفهان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1391

*جزئیات فعالیت:

در سال تحصیلی 92 – 93 تقریبا تمام کادر دانشگاه یک دفعه عوض شد و همه اصلاح طلب ها سرکار آمدند. اوضاع برای فعالیت بسیج و تشکل های مذهبی به شدت سنگین شده بود. در این اوضاع یک مشکل صنفی پیش آمد. غذا گران شده بود و مشکلی هم در پخش آن پیش آمده بود. شبنامه ای را در خوابگاه منتشر کردند که فردا برای اعتراض به مدیریت جدید در مقابل سلف تجمع کنند. تیم مدیریتی دانشگاه تازه آمده بودند و قدرت جمع کردن اوضاع پیش آمده را نداشتند. مسئولین دانشگاه شبانه از بسیج درخواست کمک کردند. بچه های بسیج هم از یک طرف باشبکه سازی سعی کردند غوغا را بخوابانند و از طرف دیگر راه حل هایی برای مشکل صنفی پیش آمده به مسئولین ارائه کردند. برای روزش هم بسیج تبلیغ زد که برنامه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین دانشگاه در همان ساعت تجمع در یکی از سالن های دانشگاه برگزار میشود. ان روز تجمع تقریبا لغو شد و برنامه در سالن بدون تشنج و با مطالبه حقوق و مسائل صنفی انجام شد. این کار از جهات گوناگون برای دانشگاه و بسیج خوب تمام شد. از طرفی فضای دانشگاه در آن روزها اگر متشنج می شد جرقه ای بود که دانشگاه رامی توانست منفجر کند. از طرف دیگر رکود و گوشه گیری تشکل ها و گروه های مذهبی را از بین برد و هویتی بسیار بالا برای بسیج در عموم دانشگاه و مسئولین ایجاد نمود به طوری که بعد از این ماجرا رییس دانشگاه جلسه ای خصوصی با اعضای اصلی بسیج تشکیل داد . از طرف دیگر در آن روزها چندین هیئت موسس برای تشکیل دوباره انجمن درست شده بود. با ان اتفاقات و متشنج شدن اوضاع احتمال تایید انجمن با گرایشات افراطی و تندرو زیاد می شد اما به دلیل مدیریت فضا آن طیف رانده شد و طیف معتدل تری انجمن را تشکیل داد.


تصاویر تجربه اثرگذاری بسیج در دانشگاه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.