آمادگی قبل جلسه


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: آرشیو کالک
تاریخ: 1392

*جزئیات فعالیت:

قبل از برگزاری کرسی ما فایلی مرتبط با موضوع کرسی تهیه می کنیم و به بچه ها می دهیم. ضمنا افرادی که بنا است در کرسی از سمت ما صحبت کنند(ده نفر اول) روز قبل از برگزاری جلسه، دور هم می نشینند و با هم قرار می گذارند که چه کار کنند و برآوردی تقریبی از فضای جلسه و صحبت های احتمالی طرف مقابل داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. در مجموع تلاش ما بر این است که جو جلسه و محتوا و سبک صحبت های ما به نوعی باشد تا توده بچه ها به سمت ما و فکر ما جلب شوند و با ما باشند.


جذب کرسی_آزاد_اندیشی آزادفکری آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه آمادگی قبل جلسه
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.