شناخت وحدت و ابعاد آن
امام علی علیه السلام فرمود: «ما من حرکه الا و انت محتاج فیها الی المعرفه» هر کاری را شناختی پیشینی ضروری است. گام اول این است که خودمان نسبت به موضوع فراموش شده وحدت شناخت کافی بیابیم تا جریان افراطی با چند شبهه ذهن ما و مخاطب مان را در اختیار خود نگیرد.
در این راستا خوب است که چند کتاب و جزوه را مطالعه کرده و به بحث بگذاریم.
این کتاب ها:
#read_moer#
پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت/جریان شناسی تقریب مذاهب اسلامی/ وحدت و همگرایی از منظر رهبر انقلاب/ وحدت اسلامی از دیرباز تا دیروز با تکیه بر جنبش اتحاد اسلام/ وحدت اسلامی و راهکارهای سیاسی فرهنگی پیامبر/لعن های نامقدس/ شیعه و سنی غوغای ساختگی و... برای مطالعه مناسب اند.
جزوات زیادی هم در سایت اخوت قابل دسترسی است.  
    ارسال