تولیدات فکری و فرهنگی خاص
چنانچه مصلحان و دعوتگران همواره از جمع های محدود شروع کرده و پس از تشکیل حلقه یاران کار را عمومی می سازند، ما نیز خوب است که در گسترش فکر تقریبی از اطرافیان و همفکران خود شروع کنیم. خصوصا بدنه مذهبی و انقلابی جامعه که بیشتر در معرض شبهات افراطیون متحجر قرار دارد و گرچه اجمالا وحدت را قبول دارد ولی تفصیلا آنرا نمی شناسد یا عملا برای آن کاری نمی کند.
ترویج فکر تقریبی به روشهای مختلف میسور است:
  •  تولید نشریات و ویژه نامه ها 
  • برگزاری جلسات تحلیلی و فکری در مساجد و هیئات با محوریت تبیین سیره اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با غیرشیعیان
  • تولید و برگزاری نمایشگاه پوسترهای گرافیکی
  • تولید کلیپ و جزوه و بروشور
  • تولید اشعار و مداحی های وحدتی
تولید بروشور معرفی مصلحان و علمای تقریبی مسلمان و...
    ارسال