ظرفیت گسترده فضای مجازی
عرصه دیگری که فضای خاص و عمومی را پوشش می دهد و اینک از ظرفیت بالایی برخوردار است فضای سایت ها و نیز شبکه های اجتماعی است.
کم ترین کاری که در این فضا می توان انجام داد توزیع تولیدات فکری و فرهنگی است که عقل و حس مخاطبان را در مساله وحدت اسلامی هدف گرفته است. طبعا اگر امکان تولید داشته باشیم می توانیم موج آفرین نیز باشیم.
همچنین می توان کمپین هایی را تشکیل داد. مثلا کمپین عکس تقریبی و اینکه از همه ایرانی ها بخواهیم مثلا این بیت شعر اقبال را روی کاغدی بنویسند و از خودشان عکس سلفی بگیرند و منتشر سازند: «فارغ از ام و اب و اعمام باش  / همچو سلمان، زاده اسلام باش»
    ارسال