درباره اهل سنت
سر زدن به خانواده شهدای اهل سنت، تقدیر از نخبگان آنان در محافل شیعی، دعوت از روحانیون معتدل ایشان برای سخنرانی درباره جایگاه اهل بیت نیز ایشان در مجامع شیعه، تشکیل اردوهای جهادی خدمت به مناطق محروم مشترک سنی و شیعه، ارائه خدمات اجتماعی به محرومان آنان و..
کسانی که شناخت کافی یافته و خود را با سیره اهل بیتی «کونوا لنا زینا» آراسته اند شایسته است که برای زدودن تبلیغات سوء رسانه های افراطی وابسته، بنا به توصیه اهل بیت علیهم السلام در مساجد و محافل اهل سنت حاضر شده و با آنان دوستی کنند. این مساله خود یک راهبرد اساسی برای مقابله با افراطیون طرفین و دشمنانی است که می خواهند از میان دوری ما، تخم نفرت را کاشته و در زمان مقتضی، ایران را نیز بسان عراق و پاکستان نمایند!
    ارسال