مطابه از مسئولین و نخبگان
باید سعی کرد همزمان، ظرفیت های دولتی و علمی را نیز فعالسازی کرد. مطالبه دائمی از مسوولان و نیز نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای تبیین نگرش انقلابی حضرت امام که دوگانه شیعه سنی را به دوگانه مستضعف مستکبر بدل کرد و شاه شیعه را دارای اسلام آمریکایی و مجاهد سنی فلسطینی را دارای اسلام ناب می دید.
همچنین طرد افراطیون و نفی اتهامات افراطی به شیعیان، توجه بیشتر به مساله وحدت و... از مسائل موثر در ترویج این گفتمان انقلابی و اسلامی است.
    ارسال