از فضا سازی غافل نشوید!

رساندن برخی از محتواهای تشکیلاتی در اردو به وسیله فضاهای مجازی و یا مکتوب اعم از تلگرام و یا پرینت به صورت پوستر و نصب در اردو می تواند در رساندن پیام بسیار موثر باشد.
در این زمینه دو مجموعه پوستر باکیفیت با محور صحبت ها و انتظارات حضرت آقا از تشکل های دانشجویی و دیگری عکس نوشت های تشکیلاتی تولید شده است که می تواند برای اردوی بسیار فضاسازی خوبی را انجام دهد.

در و دیوار اردوگاه را به همین سمت جهت دهی نمایید. تاثیر فراوان بر بچه ها خواهد داشت.

    ارسال