بسته پیشنهادی مدرسه کالک را از دست ندهید!

برای طرح ریزی برای اردوی تشکیلاتی تان حتما مدرسه کالک جای خوبی می باشد. هم برای مشورت گرفتن و هم برای اینکه کارگاه هایی که مد نظرتان هست را سفارش بدهید. با شماره تلفن مدرسه کالک 09331251313 حتما تماس بگیرید و یا در صفحه مدرسه کالک درخواست دوره بدهید

خوبی مدرسه کالک در این است که اساتید آن از همین فارغ التحصیلان تشکل های دانشجویی و افرادی هستند که جنس دانشگاه و کار تشکیلاتی را می شناسند و می توانند در هر یک از این حوزه ها به کمک شما بیایند.

خود مدرسه کالک اما بسته ای پیشنهادی را با توجه به نیازهای محتوایی یک اردوی تشکیلاتی در نظر گرفته است که بسته به نیاز شما قابلیت برگزاری را دارا هستند. کارگاه های این بسته پیشنهادی که حتما به کمک شما خواهند آمد به قرار زیر میباشد:

•  اصول کار تشکیلاتی

•  رشد و کادرسازی

•  اصول کار رسانه ای

•  دانشگاه جریان ساز

•  اقتصاد مقاومتی

•  جریان‌شناسی فرهنگی معاصر و منظومه فرهنگی رهبری

•  جنبش نرم افزاری

•  سبک زندگی دانشجوی بسیجی

شرح این کارگاه ها را در اینجا می توانید به تفصیل مشاهده نمایید.

    ارسال