جای خوب پیدا کنید!

حسابی بگردید و در استان خودتان یا استان دیگری که میخواهید اردو را برگزار نمایید مکان های خوب و اردوگاه های با امکانات کافی را پیدا نمایید.

در این زمینه مجموعه پشتیبان های کالک لیستی از اردوگاه های هر استان را جمع اوری نموده اند که به تفکیک می توانید در اینجا مشاهده نمایید
دقت داشته باشید جایی که مد نظرتان هست حتما مکان های تفریحی، امکان برای برگزاری کلاس و کارگاه و همچنین محل خواب مناسب داشته باشد.
اردوی تشکیلاتی اردوی جهادی یا اردوی راهیان نیست، اردوی تشکیلاتی جایی برای ایجاد رفاقت ها و دوستی ها و همچنین انتقال مفاهیم تشکیلاتی به بچه های تشکیلات است

    ارسال