پادکست صوتی

فایلهای صوتی ای متناسب با رویکرد و هدف راهیان نور آماده سازی کنید و از صدای دانشجوها و قلم دانشجوها برای ساخت این پادکست ها استفاده کنید برای پخش داخل اوتوبوسها و یا اشتراک گذاشتن بین زوار...
همچنین تعدادی پادکست گفتمانی مخصوص راهیان با طعم متفاوت آماده شده است که برای دریافت آن می توانید به قسمت کالک تی وی مراجعه نمایید.

    ارسال