برنامه های قبل و بعد از اردو

بعنوان افتتاحیه اردو میتوانید چند کار انجام دهید. میتوانید یه سخنران و یا یک راوی دعوت کنید و دو روز قبل از اردو فضای مناسب برای زوار در این برنامه ایجاد کنید. یا هفته آخر به زمان حرکت، دیدار با خانواده های شهدا بگذارید و دانشجویان را در دسته های چندتایی به دیدارشان ببرید. غبارروبی از گلزار شهدای محله یا منطقه میتواند فضای مناسبی ایجاد کند. یا شبی با رزمندگان برای مرور خاطرات جنگ به طور خیلی صمیمی داشته باشید و در یکی از همین جلسات نکات مربوط به اردو رو براشون متذکر بشید.
و بعد از اردو میتوان با برگزاری اردوهای یک روزه و جذب مختص افراد راهیان نور برای جذب و ادامه فعالیت آنها در بسیج دانشجویی برنامه ریزی کنید. و همچنین برای بعد از اردو میتوان برنامه ای برگزار کرد و در آن با حضور یک استاد درباره "چنگ دیروز-جنگ امروز" استفاده کرد و همچنین حین برنامه میتوان از چند کلیپ طنز اردو، دادن مستند اردو در قالب یک دی وی دی، مسابقه عکس موبایلی و ... استفاده کرد و میتوانید همین برنامه با عنوان اختتامیه اردوی راهیان نور در نظر بگیرید.

    ارسال