مداحی و صوت

در داخل اردو داخل اوتوبوس ها میتوانید از یک سری مداحی های متناسب با اردو، مثلا مداحی هایی به سبک واحد یا انقلابی استفاده کنید، یا مداحی های معروف که بچه ها شنیده باشند و همراه با صوت تکرار کنند.

همچنین اگر سیستم صوت ساده ای هم داشته باشید فقط با یک سیم ساده میتوانید وصل کنید به گوشی همراه  و زمانیکه راوی در منطقه صحبت میکند بعنوان زیرزمینه صدای راوی استفاده کنید، اینکار خیلی بر حال و هوای دانشجویان هنگام صحبت راوی اثر گذاشته و تایرگزاریش را چندبرابر میکند....

" جهت مشاهده فایل پشتیبان اینجا کلیک کنید. "

    ارسال