بند سوم

 1- برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد و نمایش کاریکاتوری از فسادهای اخیر

2- دعوت عمومی از روسای قوای سه گانه برای پاسخگویی در میان دانشجویان در مورد شفاف سازی در دستگاههای زیرربط

3- بازنشر موضع گیری های گذشته مانند بیانیه های تحلیلی جنبش عدالت خواه.

بند سوم: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

    ارسال