راهیان نور با طعم اقتصاد مقاومتی

برگزاری مسابقه

برای این کار سه نوع مسابقه پیشنهاد می شود:

1. یک گروه از بچه ها به طور داوطلب مسئولیت تهیه یک وعده را بر غهده بگیرد و به این ترتیب که پول کمی به آن ها داداه شود و از آن ها خواسته شود تا با این پول کم غذا را تهیه کنند.

2. مسابقه برترین ایده برای ترویج و حمایت از کالاهای داخلی

3. سابقه برترین ایده کارآفرینی در مناطق محروم و مناطق جنگی

    ارسال