راهیان نور با طعم اقتصاد مقاومتی
در قطار و اتوبوس

جمع آوری صدقه و بیان برکات آن
برگزاری گعده های دوستانه (نه رسمی) با موضوعاتی نظیر فساد، گرانی، مقایسه وضعیت اقتصادی زمان قبل و بعد از انقلاب
.فضاسازی اتوبوس با پوسترهای مرتبط
پخش فیلم و مستند و همچنین مجموعه های صوتی در طول مسیر
قرائت دسته جمعی دعای سفره: «لئن شکرتم لازیدنّکم....» خداوند در سوره ابراهیم شکر نعمت را مایه فزونی نعمت بیان میکند.
    ارسال