ختم قرآن روزانه


میتوانید تعداد صفحات قرآن را در کاغذهایی کوچک(بصورت فیش) نوشته و به بین خوابگاه های دانشگاهتان تقسیم نمائید،سپس کاغذهای نوشته شده را در یک جعبه جلوی درب ورودی خوابگاه قرار دهید.
دانشجویان به دلخواه تعدادی فیش برداشته و آن صفحات را تلاوت مینمایند.

    ارسال