جلسه ختم قرآن

برای استفاده از فضیلت تلاوت قرآن در ماه رمضان ،میتوانید یک ساعت قبل از اذان مغرب و عشا جلسه ختم قرآن در مسجد دانشگاه برگزار کنید.حتی با تهیه بودجه از دانشگاه یا دانشجویان میتوانید در آخرین جلسه ختم قرآن قرعه کشی عتبات(مانند پیاده روی اربعین و...)را انجام دهید.
    ارسال