افطاری وحدت و مقاومت
ماه مبارک رمضان از مشترکات مسلمانان شیعه و سنی است.میتوانید با برگزاری افطار وحدت در مساجد شیعه و سنی موجب افزایش روابط طرفین و اتحاد بیشتر شود.
شرح تفضیلی این طرح را در افطاری وحدت و مقاومت مشاهده نمائید.
    ارسال